เซซามิน,เซซามิน มะเร็ง,เซซามินรักษามะเร็ง

เซซามิน
คืออะไร ?

เซซามิน รักษามะเร็ง ได้จริงไหม?

เซซามินเป็นธาตุเคมีที่มีคุณสมบัติทางชีวภาพ ที่มีผลดีต่อสุขภาพของร่างกายมนุษย์ เซซามินมีความสำคัญทางหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการป้องกันและต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งเป็นสารที่สามารถทำลายเซลล์และเนื้อเยื่อภายในร่างกายได้

การต้าน มะเร็งด้วยเซซามิน

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กับเซซามิน และการต้านมะเร็งในประเทศไทย งานวิจัยของ ศ.ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ ได้เน้นให้ความสำคัญ ในการบำรุงสภาพร่างกายด้วยเซซามิน เพื่อลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็ง ได้มีการให้ความสำคัญในการตรวจสอบระดับเซซามินในร่างกาย และการบริโภคอาหารที่เสริมสร้างเซซามินอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ ความรู้จากงานวิจัยของ ศ.ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ ยังช่วยเสริมสร้างความเข้าใจในประเด็นเกี่ยวกับสารอาหารสำคัญในการป้องกัน และต้านการเจริญเติบโตของเม็ดมะเร็งในระยะสุดท้าย

เซซามิน รักษามะเร็ง

เซซามิน ป้องกันความเสี่ยง

บทบาทสำคัญของเซซามิน ในกระบวนการป้องกันความเสี่ยงต่อภาวะที่เกี่ยวข้องกับอนุมูลอิสระ เป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก เช่นการเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือด ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากกระบวนการทำลายของอนุมูลอิสระในร่างกาย เซซามินจะปฏิบัติหน้าที่ในการกำจัดอนุมูลอิสระ ที่เป็นตัวช่วยในการลดความเสี่ยงที่กล่าวมา

เซซามิน รักษามะเร็ง

ปัญหาความรุนแรงของ
โรคมะเร็งในประเทศไทย

เซซามิน รักษามะเร็ง_สถิติ ตายรายวัน

       จากข้อมูลสถิติ ที่สะท้อนถึงสถานการณ์ ของโรคมะเร็งในประเทศไทยประจำปี 2565 ที่ได้รับมาจาก ทะเบียนมะเร็งของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบว่าปัญหามะเร็ง มีความรุนแรงอย่างแท้จริง  ในทุกปีจะมีผู้ป่วยรายใหม่ที่เป็นมะเร็งมีจำนวนมากเกิน 140,000 คน หรือประมาณ 400 คนต่อวัน สถิติดังกล่าวเป็นการยืนยันว่า มะเร็งเป็นโรคที่ส่งผลกระทบอย่างสำคัญ ต่อทั้งสังคมและสุขภาพของประชากรไทย

      หากพิจารณาข้อมูล จำนวนผู้ป่วยมะเร็ง ที่พบมากที่สุดในประชากรไทย เราพบว่ามีโรคมะเร็งที่อยู่ในอันดับสูงสุด 5 ราย ได้แก่ มะเร็งตับและท่อน้ำดี มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ใหญ่/ทวารหนัก และมะเร็งปากมดลูก การสังเกตุจากข้อมูลเหล่านี้ เราจะเห็นว่า มะเร็งเป็นโรคที่มีความจำเป็นต่อการรักษา และการดูแลอย่างยิ่ง เนื่องจากมีผลกระทบที่สูงต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย และครอบครัว

อธิบดีกรมควบคุมโรค ได้แพร่ข้อมูลที่สร้างความตระหนักรู้ เกี่ยวกับความสำคัญของการป้องกันโรคมะเร็งในประเทศไทย โรคมะเร็งถือเป็นเรื่องสำคัญทางด้านสาธารณสุข เนื่องจากมีอัตราการเกิดของโรคที่เพิ่มขึ้นเป็นประจำ และยังมีจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งที่สูงถึง 84,073 คนต่อปี

หรือ 233 คน ต่อวัน

เซซามิน รักษามะเร็ง,ศ.ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ ช่อง MCOT

ความหวังใหม่
ที่เราไม่ต้องสู้กับโรคมะเร็ง อย่างลำพัง

       ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ นักวิจัยชาวไทย ได้ค้นพบความลับที่อยู่ในสารสกัดเซซามิน ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษ ที่มีฤทธิ์ที่ช่วยป้องกัน และยับยั้งกระบวนการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง อย่างมีประสิทธิภาพ ความค้นพบนี้ เกิดขึ้นเป็นที่สำคัญในด้านการแพทย์ เนื่องจากมีความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางในการรักษาโรคมะเร็ง

       สารสกัดเซซามินเกิดขึ้นจากกระบวนการวิจัยและพัฒนาที่ได้มีการพยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือในการป้องกันและยับยั้งกระบวนการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งอย่างมีประสิทธิภาพ ความค้นพบที่เกิดขึ้นมีศักยภาพที่จะส่งผลในการเปลี่ยนแปลงภาวะทางสุขภาพของผู้ป่วยโรคมะเร็ง และเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  โดยงานวิจัยได้ตอบคำถามว่า เซซามิน รักษามะเร็ง ได้จริงไหม?

เซซามิน รักษามะเร็ง,ศ.ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ ช่อง MCOT
การแถลงข่าว ศ.ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ ได้นำเสนอการพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสารสกัดจากงาดำ

       ผลลัพธ์ ที่ได้จากการวิจัยเกี่ยวกับ สารเซซามินในงาดำ ซึ่งวิจัย โดยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ จากภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ ได้เปิดเผยความสำเร็จ ที่สำคัญในการค้นพบ กลไกการทำงานของ เซซามินที่มีคุณสมบัติ ในการยับยั้งเซลล์มะเร็ง  นอกจากนี้ยังสามารถลดการอักเสบของข้อเข่า และเสริมภูมิคุ้มกันในร่างกายได้อีกด้วย นี่เป็นครั้งแรกที่มีการพิสูจน์วิทยาศาสตร์ ในระดับโลกเกี่ยวกับฤทธิ์ของสารเซซามิน ที่มีอยู่ในงาดำ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการต่อสู้กับโรคมะเร็งและโรคอักเสบข้อเข่า

เซซามิน สารสกัดจากงาดำ งานวิจัยระดับโลก

       การค้นพบที่ได้เกี่ยวข้อง กับการใช้สารเซซามิน ในงาดำ ได้ถูกนำมาพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตอาหารเสริม ที่มีฤทธิ์ที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพ ผลกระทบเชิงบวกที่สร้างมูลค่ายอดขายมากกว่า 300 ล้านบาท นอกจากนี้ การค้นพบยังเป็นแรงบันดาลใจ ให้กับภาคเอกชน ในการเข้าร่วมส่งเสริม การวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากสารเซซามินในงาดำ ทำให้มหาวิทยาลัย ได้รับการรับรอง และเป็นที่ยอมรับ ในการให้ค่าตอบแทนทางการค้นคว้าให้แก่มหาวิทยาลัย โดยได้รับเงินค่าตอบแทนกลับมายังมหาวิทยาลัยมากกว่า 7 ล้านบาท

เพราะสุขภาพร่างกายเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด

Health Sesamin — เซซามินเพื่อสุขภาพ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 061-2656462

หรือแอดไลน์ เพิ่มเพื่อนมาคุยกันค่ะ

© 2023 All Rights health sesamin.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *