OUR SHOP

สินค้า เซซามินเพื่อสุขภาพ

AIMMURA - X
ที่สุดของนวัตกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพ

เอมมูร่า อี
(AIMMURA-E)

เซซามิน,เซซามิน มะ้ร็ง,เอมมูร่า,เอมมูร่า อี

มีส่วนผสมของ Coenzyme Q10 ช่วยดูแลการทำงานของหัวใจ ยังมีสารสกัดเซซามิน รำข้าวสีนิล แป้งข้าวหอมมะลิ หลอมรวมเป็นสูตรอาหารที่ได้รับการพัฒนาจากงานวิจัย

เอมมูร่า โอ
(AIMMURA-O)​

เซซามิน,เซซามิน มะ้ร็ง,เอมมูร่า,เอมมูร่าโอ

รวมคุณประโยชน์สารสกัด Sesamin รำข้าวสีนิล และข้าวหอมมะลิ เป็นสูตรอาหารต้นน้ำงานวิจัยระดับชีวโมเลกุล ที่มีคุณประโยชน์ในการดูแลสุขภาพ ทรงคุณค่า...ทรงพลัง และส่งมอบสุขภาพที่ดี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้บริโภคตลอดมากว่า 10 ปี

เอมมูร่า 19
(AIMMURA-19)

เซซามิน,เซซามิน มะ้ร็ง,เอมมูร่า

สูตรเข้มข้น Sesamin 10 X || งานวิจัยต้นน้ำ สูตรเข้มข้น สารเซซามินจากงาดำ & EGCG จากชาเขียว ทำให้ผลิตภัณฑ์ AIMMURA – 19 เป็นมากกว่าสารอาหารที่เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

เอมมูร่า วี
(AIMMURA-V)

เซซามิน,เซซามิน มะ้ร็ง,เอมมูร่า

ผลิตภัณฑ์งานวิจัย ที่เน้นการดูแลสุขภาพดวงตาอย่างมีประสิทธิภาพ สารสกัดเซซามินจากงาดำ รำข้าวสีนิล ข้าวหอมมะลิ บิลเบอร์รี่ และโคเอนไซม์คิวเท็น เพื่อให้ได้รับประโยชน์ที่หลากหลาย